SELECT MENU

Vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ưu đãi dưới góc nhìn của Warren

Lượt xem: 1087 - Ngày:

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp. Đây là hai khoản mục khá quan trọng và cho nhà đầu tư biết nhiều điều quan trọng về cơ cấu vốn của công ty qua báo cáo tài chính. Cụ thể các kiến thức cần nhớ về hai khoản mục này, Đầu Tư Phát Đạt xin gửi tới nhà đầu tư bài viết sau.

Vốn chủ sở hữu / giá trị sổ sách

Vốn chủ sở hữu

Khi bạn lấy tổng tài sản của bạn trừ đi tổng nợ của bạn, sẽ ra giá trị tài sản ròng (net worth) của bạn. Tương tự, nếu bạn lấy tổng tài sản của một công ty trừ đi tổng nợ bạn sẽ có giá trị tài sản ròng của công ty, còn được gọi là vốn chủ sở hữu hoặc giá trị sổ sách (book value) của doanh nghiệp. Đây là số tiền mà chủ sở hữu / các cổ đông của công ty đã góp vào ngay từ ban đầu và giữu lại trong công ty để công ty có thể hoạt động. Vốn chủ sở hữu được ghi nhận dưới tiêu đề Chứng khoán vốn, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại. Lấy Tổng nợ cộng với Tổng vốn chủ sở hữu, bạn sẽ có tổng số bằng với Tổng tài sản. Đó là lý do vì sao người ta gọi đây là bảng cân đối tài sản – vì cả hai phần cân bằng với nhau.

Với chúng ta, vốn chủ sở hữu là một con số quan trọng vì nó cho phép tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), đó là một trong những phương pháp xác định liệu công ty đang được xem xét có lợi thế cạnh tranh dài hạn và đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc hay không.

Chúng ta hãy cùng kiểm tra.

Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường: phần vốn tăng thêm

Cổ phiếu ưu đãi

Một công ty có thể tăng vốn đầu tư mới bằng cách phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ra công chúng. Khoản tiền tăng lên nhờ phát hành trái phiếu phải được trả lại tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Đó là tiền đi vay. Nhưng khi công ty tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu thường (được gọi là “vốn chủ sở hữu”) cho công chúng, công ty không cần phải trả lại. Đây mãi mãi là tiền của công ty, được quyền tùy nghi sử dụng.

Cổ phiếu thường đại diện cho quyền sở hữu trong công ty. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường (sau đây gọi là “cổ đông thường”) là những người sở hữu công ty và có quyền bầu ra Hội đồng Quản trị, đến lượt hội đồng quản trị sẽ thue giám đốc điều hành (CEO) để điều hành công ty. Các cổ đông thường sẽ được nhận cổ tức nếu Hội đồng Quản trị biểu quyết chi trả. Và nếu toàn bộ công ty được bán đi chính các cổ đông thường là người nhận được tất cả lợi nhuận.

Phân loại vốn chủ sở hữu thứ hai là cổ phiếu ưu đãi. Cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết, nhưng họ được trả một khoản cổ tức cổ định hay được điều chỉnh trước khi cổ đông thường nhận cổ tức. Cổ đông ưu đãi cũng có quyền ưu tiên hơn các cổ đông thường trong trường hợp công ty bị phá sản.

Trên bảng cân đối kế toán, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường được ghi sổ với mệnh giá, và bất kỳ khoản cổ phần nào được bán vượt quá mệnh giá sẽ được ghi nhận trong sổ sách như là “thặng dư vốn cổ phần”. Do đó nếu cổ phần ưu đãi của công ty có mệnh gái 100 USD/ cổ phiếu và được bán ra công chúng với giá 120 USD, 100 USD/cổ phiếu sẽ được ghi nhận trong sổ sách dưới mục cổ phiếu ưu đãi, và 20 USD/cổ phiếu sẽ được ghi vào mục thặng dư vốn cổ phần.

Với cổ phiếu thường cũng tương tự, với ví dụ mệnh giá là 1 USD/cổ phiếu. Nếu nó được bán ra công chúng với giá 10 USD/ cổ phiếu, nó sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 1 USD dưới mục cổ phiếu thường và 9 USD dưới mục thặng dư vốn cổ phần.

Điều kỳ lạ của cổ phiếu ưu đãi là các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững có xu hướng không có loại cổ phiếu này. Một phần là vì công ty có xu hướng không để phát sinh nợ. Họ tạo ra rất nhiều tiền nên có thể tự tài trợ. Và trong khi cổ phiếu ưu đãi là vốn chủ sở hữu về mặt kỹ thuật, vì công ty không bao giờ phải trả lại số tiền ban đầu đã nhận được, chức năng của nó lại giống một khoản nợ vì công ty phải trả cổ tức. Nhưng không giống lãi trả nợ vay được khấu trừ từ thu nhập trước thuế, cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi không được khấu trừ, làm cho việc phát hành cổ phiếu ưu đãi trở nên rất tốt kém. Vì tốn kém nhiều nên các công ty tránh xa việc này nếu có thể. Vì thế, một trong những dấu hiệu mà chúng ta tìm kiếm trong khi xem xét một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững là sự vắng mặt cảu cổ phiếu ưu đãi trong cơ cấu vốn.

Nguồn: Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323