SELECT MENU

Nhận định KQKD quý I/2019 và định giá cơ bản VEA

Lượt xem: 425 - Ngày:

VEAM đã công bố KQKD Q1/2019 khả quan với lợi nhuận tăng 22.3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu HĐ tài chính tăng mạnh lên 176.6 tỷ đồng từ 22 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái nhờ Công ty đã tái cơ cấu lại kỳ hạn tiền gửi như đã đề cập trong báo cáo trước. Cụ thể các thông tin quan trọng trong KQKD và ước lượng giá trị hợp lý VEA, Đầu Tư Phát Đạt xin gửi tới các nhà đầu tư bài viết này.

Ảnh: Nguồn VEA

VEA đã công bố LNST đạt 1,271 tỷ đồng (tăng 22.3% so với cùng kỳ) mặc dù doanh thu thuần giảm 35.3% so với cùng kỳ xuống còn 1,125 tỷ đồng. Kết quả  này đạt được nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng 14.2% so với cùng kỳ đạt 1,209 tỷ đồng.

Trong Q1 năm nay, doanh thu thuần giảm 35.3% so với cùng kỳ xuống còn 1,125 tỷ đồng và lợi nhuận gộp giảm xuống chỉ còn 38 tỷ đồng (giảm 63.5% so với cùng kỳ) – Mảng kinh doanh cốt lõi của VEA chủ yếu tập trung vào xe tải VEAM, máy nông nghiệp…. Trong kỳ, VEA đã tiêu thụ được 262 xe tải VEAM (Q1 năm ngoái là 163 xe). Tuy nhiên mảng kinh doanh này đã gặp phải một số khó khăn do hầu hết hàng tồn kho là xe tải tiêu chuẩn Euro2 có giá trị bị giảm xuống. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận của xe theo tiêu chuẩn cũ sẽ giảm dần.

Lợi nhuận tài chính tăng mạnh lên 170,8 tỷ đồng từ chỉ 17.9 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái chủ yếu nhờ tiền gửi được quản trị tốt hơn nhờ có quyền TGĐ mới – Như đã đề cập trong báo cáo trước đây của HSC, VEA đã tích cực tái cơ cấu lại các khoản tiền gửi. Một số kỳ hạn của các khoản tiền gửi đã được nâng lên 12 tháng thay vì chỉ 1-3 tháng như trước đây. Tại thời điểm ngày 31/3/2019, tiền gửi đã tăng mạnh lên 10.3 nghìn tỷ đồng (tăng 7.3% so với đầu năm). Theo đó doanh thu HĐ tài chính Q1/2019 đạt 176.6 tỷ đồng trong khi Q1/2018 chỉ là 22 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 41.5% so với cùng kỳ lên 5.8 tỷ đồng chủ yếu do chi phí tài chính tăng 62.9% so với cùng kỳ lên 5.7 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng 14.2% so với cùng kỳ – VEA hạch toán 1,209 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết trong Q1 năm nay với thông tin chi tiết như dưới đây.

Toàn ngành ô tô trong Quý 1 năm nay, doanh số tiêu thụ đạt 73,297 xe (tăng 25.2% so với cùng kỳ), trong đó xe du lịch tăng mạnh 43.3% so với cùng kỳ còn xe thương mại giảm 7.8% so với cùng kỳ xuống còn 15,802 xe. Doanh số xe du lịch tăng mạnh chủ yếu nhờ doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh, đạt 31,999 xe (tăng 233.8% so với cùng kỳ) trong khi xe lắp ráp trong nước giảm 7.5% so với cùng kỳ còn 46,253 xe. Lý do chính khiến doanh số xe nhập nguyên chiếc tăng được đề cập dưới đây.

Trong 6 tháng đầu năm ngoái, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc bị ảnh hưởng do có những quy định mới chặt chẽ hơn về xe nhập khẩu. Cụ thể, Nghị định 116/2017/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 đã siết chặt quy định kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu về mặt nguồn gốc xuất sứ, loại xe, an toàn kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường. Do vậy, trong nửa đầu năm 2018, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh xuống mức rất thấp vì các hãng nhập khẩu xe phải xin giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu, do cơ quan quản lý tại nước xuất khẩu cấp. Nếu không có những chứng nhận trên, đơn vị nhập khẩu phải xin chứng nhận cho từng mục riêng lẻ về chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường cho ô tô và động cơ.

Cuối cùng, LNTT và LNST lần lượt đạt 1,291 tỷ đồng (tăng 23.4% so với cùng kỳ) và 1,271 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ) – nhờ lợi nhuận từ liên doanh tăng mạnh 14.2% và tiền gửi được quản lý hiệu quả hơn. Chi phí bán hàng & quản lý là 124.6 tỷ đồng (giảm 9.3% so với cùng kỳ) do doanh thu thuần giảm.

Những vấn đề cần lưu ý

  1. Vấn đề về hàng tồn kho: Trên BCTC kiểm toán năm 2018 được công bố gần đây, HSC thấy Công ty chưa hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. HSC vẫn theo dõi vấn đề này và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin.

–     HSC lưu ý thấy rằng, vào cuối năm 2017, công ty có khoảng 5,288 xe tồn kho gồm 2,604 xe tải Hyundai, 2,494 xe tải VEAM và 190 xe MAZ. Toàn bộ xe tồn kho này đều đạt tiêu chuẩn Euro 2. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô chạy bằng xăng dầu phải áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 từ đầu năm 2018.

–     Do đó, tốc độ tiêu thụ của số xe tải theo tiêu chuẩn Euro 2 này gặp khó khăn và không có nhiều thay đổi về cả số lượng và giá trị tồn kho sau 9 tháng. Cụ thể, đến cuối tháng 9/2018, số tồn kho này có giá trị 2,2 nghìn tỷ đồng với tổng 4.601 xe gồm 1,977 xe Hyundai và 2,473 xe VEAM.

–     HSC biết rằng VEA bán được 1,763 xe Hyundai và phần lớn được tiêu thụ trong tháng 12/2018. Đến cuối năm 2018, công ty vẫn còn 3,057 xe (giảm 42.2%) trong kho, gồm 214 xe Hyundai (giảm 91.8%), 151 xe MAZ (giảm 20.5%) và 2.692 xe VEAM (tăng 7.9%).

–     Do đó, giá trị tồn kho của số xe này là khoảng 1.2 nghìn tỷ đồng (giảm 53.3% so với cùng kỳ).

–     HSC đã tìm hiểu thêm và ước tính trong năm 2018 Công ty nhiều khả năng phải trích lập khoảng 180 tỷ đồng dự phòng liên quan đến tồn kho xe tải VEAM và MAZ, tương đương khoảng 10-15% giá trị sổ sách của số tồn kho này. Tuy nhiên, trên BCTC kiểm toán năm 2018, Công ty chưa trích lập dự phòng liên quan đến những xe tải theo tiêu chuẩn Euro 2.

  1. Vấn đề về nghĩa vụ thuế nhập khẩu phải nộp: Trong Q1, Công ty chưa hạch toán nhiều chi phí liên quan đến nghĩa vụ thuế nhập khẩu phải nộp.

–     Vào ngày 15/3/2019, đã nhận được Quyết định của Cục hải quan thành phố Hà Nội về việc khai sai mã HS, diễn ra trong thời gian trước khi IPO. HSC được biết VEA phải nộp tổng cộng 353 tỷ đồng do tính nhầm thuế nhập khẩu phụ tùng/linh kiện lắp ráp trong giai đoạn 2016-2017. Công ty đã nộp 173 tỷ đồng trong thời gian 2016-2017 và còn phải nộp 180 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Số thuế này đã có thuế VAT nhưng chưa bao gồm tiền phạt nộp chậm do khai sai thuế.

Sau khi trao đổi với Công ty, HSC được biết phần thuế phát sinh thêm sẽ được hạch toán dưới hai hình thức khác nhau, cụ thể như sau.

–     Phần thuế phát sinh thêm (xấp xỉ 90-100 tỷ đồng) trong năm 2016 (trước IPO) sẽ được hạch toán hồi tối trong bảng cân đối kế toán của VEA năm 2016, trong đó điều chỉnh tăng các khoản phải thu Nhà nước và tăng thuế phải nộp. Và sẽ không ảnh hưởng đến báo cáo KQKD năm 2016.

–     Phần thuế phát sinh thêm khoảng 64 tỷ đồng (không bao gồm thuế VAT) (phát sinh trong năm 2017 và sau ngày IPO) sẽ được hạch toán trực tiếp vào chi phí trên báo cáo KQKD năm 2019.

–     Ngoài ra, nhiều khả năng Công ty sẽ phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế là 47 tỷ đồng và 35 tỷ đồng phạt do tính nhầm thuế.

–     HSC được biết Công ty đang làm việc với Cục hải quan để xin không bị phạt do tính nhầm thuế. Về cách hạch toán, thì toàn bộ chi phí liên quan này này sẽ được hạch toán vào chi phí quản lý Q1 năm nay. Tuy nhiên có vẻ Công ty chưa hạch toán nhiều chi phí này trên BCTC Q1/2019. Công ty sẽ tiếp tục ghi nhận chi phí tiếp theo trong Q2 năm nay. HSC sẽ cập nhật thêm về vấn đề này khi có thông tin cụ thể.

–     Trong kịch bản tốt nhất và xấu nhất, Công ty sẽ lần lượt phải hạch toán 110 tỷ đồng hoặc 145 tỷ đồng vào chi phí vì sau khi IPO nghĩa vụ này thuộc về công ty cổ phần. Về việc điều chỉnh bảng cân đối kế toán, nghĩa vụ thuế phải nộp sẽ tăng lên và lợi nhuận chưa phân phối sẽ giảm xuống.

Cho năm 2019, HSC duy trì dự báo doanh thu đạt 7,424 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 7,618 tỷ đồng (tăng trưởng 8.1%).

–     Tóm lại, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ trong năm 2019 đạt 7,579 tỷ đồng (tăng trưởng 8.1%). Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, thì EPS năm 2019 sẽ đạt 5,646đ; P/E dự phóng đạt 8.7 lần.

–     Nếu tính cả nghĩa vụ thuế phải nộp, HSC ước tính LNST năm 2019 sẽ giảm từ 1.4% đến 1.9%; còn 7,436 tỷ đồng đến 7,470 tỷ đồng (tăng 6.1% đến 6.6%) và EPS điều chỉnh lại khi đó từ 5,540đ đến 5,566đ. Tại thị giá hiện tại, P/E sẽ từ 8.8-8.9 lần. Hiện HSC đang chờ thông tin cuối cùng về cách hạch toán các khoản trên và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 49,860đ, tương đương P/E mục tiêu năm 2019 là 9 lần. Triển vọng tương lai của công ty vẫn rất hứa hẹn nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm ở mảng xe máy tốt hơn và mảng ô tô cũng tăng trưởng tốt. Nguồn tiền gửi được quản lý tốt hơn cùng với sự cải thiện về lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh chính cũng giúp hỗ trợ lợi nhuận. Trong 3 năm tới, HSC dự báo lợi nhuận của VEA sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 9.7% trước tác động nền so sánh cao đối với KQKD của Honda trong năm 2018. Mức độ thâm nhập của xe tay ga tăng sẽ tiếp tục giúp Honda Việt Nam nâng cao lợi nhuận trong một thị trường đã bão hòa. Trong khi đó lợi nhuận từ Toyota và Ford sẽ cải thiện dần từ năm 2019 trở đi nhờ doanh số tiêu thụ ô tô tăng ở tốc độ 2 con số.

Nguồn: HSC

NĐT có bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình ĐTCK có thể liên hệ để được tư vấn tại đây

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323