SELECT MENU

Nhận định ĐHCĐTN và định giá cơ bản HVN

Lượt xem: 704 - Ngày:

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ mở ra một chương mới và bay cao nhờ công tác quản lý chi phí hiệu quả hơn và hoạt động quản trị linh hoạt hơn, bất chấp cạnh tranh từ những đối thủ mới. Vietnam Airlines đã tổ chức ĐHCĐTN và thông qua toàn bộ các tờ trình với một số thông tin quan trọng như đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 12.9% và lợi nhuận sau thuế tăng 5.8%, giữ vững thị phần ở mức 55% không đổi so với 2018. Cụ thể các thông tin quan trọng trong đại hội cổ đông và định giá cơ bản HVN, Đầu Tư Phát Đạt xin gửi tới các nhà đầu tư bài viết này.

HVN

Nguồn: Vietnam Airline

Cho năm 2019, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng 12.9% và LNTT chỉ tăng trưởng 3.8% – Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 với doanh thu thuần đạt 111,729 tỷ đồng (tăng trưởng 12.9%) và LNTT đạt 3,362 tỷ đồng (tăng trưởng 3.8%). Tập đoàn cũng đặt kế hoạch LNST đạt 2,680 tỷ đồng (tăng trưởng 5.8%). Tổng vốn đầu tư dự kiến cho năm nay là 5.417 tỷ đồng. Về thị phần, Công ty đặt mục tiêu giữ vững thi phần chung (gồm VASCO và Jetstar) ở mức 55%, không đổi so với năm 2018.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu đến cuối năm nay nâng số lượng máy bay lên 98 chiếc (tăng 5.4%) từ 93 chiếc vào cuối năm 2018

KQKD Q1/2019 khả quan với lợi nhuận tăng 10.5% so với cùng kỳ – Theo đó, Công ty đạt doanh thu thuần 25,536 tỷ đồng (tăng 4.6% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1,579 tỷ đồng (tăng 10.5% so với cùng kỳ). HSC thấy rằng thường Q1 là quý cao điểm của ngành hàng không vì có dịp Tết nguyên đán. Theo đó, Công ty đã hoàn thành được 22.9% kế hoạch doanh thu thuần và 47% kế hoạch LNTT đề ra cho cả năm.

KQKD của Công ty mẹ Vietnam Airlines

–     Trong Q1 năm nay, lượng hành khách chuyên chở đạt 5.6 triệu lượt (tăng 1.8% so với cùng kỳ) với số chuyến bay là 18,300 chuyến (tăng 1,7% so với cùng kỳ).

–     Trong đó số lượt khách quốc tế giữ nguyên so với cùng kỳ ở khoảng 2.3 triệu lượt còn khách nội địa tăng 3.1% so với cùng kỳ đạt 3.3 triệu lượt.

–     HSC ước tính giá vé bình quân tăng 6.1% so với cùng kỳ đối với khách quốc tế còn giá vé đối với khách nội địa giữ nguyên so với cùng kỳ.

–     Theo đó doanh thu vận chuyển hành khách quốc tế tăng 6.4% so với cùng kỳ và nội địa tăng 4% so với cùng kỳ.

–     Số lượng máy bay tăng lên 96 chiếc tại thời điểm cuối Q1 năm nay (tăng 3.2% so với đầu năm). Công ty bổ sung thêm 2 máy bay Airbus A321neo (thuê hoạt động) và 1 máy bay Airbus A350 (bán & thuê lại).

–     Tại thời điểm ngày 10/5/2019, số lượng máy bay là 99 chiếc (tăng 6.5% so với đầu năm) sau khi bổ sung 2 máy bay Airbus A350 (theo hình thức bán & thuê lại, 1 giao dịch được hạch toán vào Q1 và 1 giao dịch được hạch toán vào Q2 năm nay) và 4 máy bay Airbus A321neo.

KQKD hợp nhất

–     Với kết quả trên, doanh thu hợp nhất hoạt động hàng không đạt 20,748 tỷ đồng (tăng 3.5% so với cùng kỳ). Doanh thu cho thuê chuyến bay giảm 26.5% so với cùng kỳ gần như được bù đắp nhờ doanh thu vận chuyển hành khách tăng 8.1% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động phụ trợ tăng mạnh lên 1,372 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ) trong khi doanh thu thương mại tăng nhẹ 3.1% so với cùng kỳ lên 3,407 tỷ đồng.

–     Lợi nhuận gộp tăng lên 4,015.5 tỷ đồng (tăng 10.8% so với cùng kỳ), tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 15.7% từ 14.8% trong Q1 năm ngoái. Điều này là do công tác quản lý chi phí hiệu quả hơn. Chi phí nhiên liệu đóng góp khoảng 26.7% tổng chi phí hoạt động trong kỳ, giảm từ mức 28% trong cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng Jet A1 giảm khoảng 6% so với cùng kỳ.

–     Lỗ tài chính thuần là 559,2 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái là 526,7 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu HĐ tài chính giảm 13.5% so với cùng kỳ xuống còn 225,5 tỷ đồng do lãi tiền gửi, cho vay giảm 5,4% so với cùng kỳ cộng với lãi tỷ giá giảm 25.1% so với cùng kỳ. Trái lại, cổ tức được chia tăng gần gấp 3 lên 20.3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ 1.6% so với cùng kỳ xuống còn 784.7 tỷ đồng nhờ lỗ tỷ giá giảm 1.5% so với cùng kỳ và chi phí tài chính khác giảm 10.7% so với cùng kỳ mặc dù chi phí lãi vay tăng 2.9% so với cùng kỳ lên 378.4 tỷ đồng.

–     Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh lên 2.034 tỷ đồng (tăng 11.9% so với cùng kỳ), bằng 8% doanh thu thuần (Q1/2018 là 7.4%). Trong đó chi phí bán hàng tăng 11% so với cùng kỳ lên 1,431 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 14.2% so với cùng kỳ lên 603.8 tỷ đồng.

–     Lợi nhuận khác giảm nhẹ xuống còn 106.2 tỷ đồng (giảm 2.8% so với cùng kỳ). HSC thấy rằng trong Q1/2019, Vietnam Airlines ghi nhận một giao dịch bán & thuê lại máy bay (Airbus A350) với lãi trước thuế của giao dịch này là 60.2 tỷ đồng trong khi Jetstar Pacific chưa ghi nhận giao dịch bán & thuê lại máy bay.

–     Cuối cùng LNTT và LNST hợp nhất lần lượt đạt 1,579 tỷ đồng (tăng 10.5% so với cùng kỳ) và 1,212 tỷ đồng (tăng 6.7% so với cùng kỳ).

Cổ tức năm 2018 là 1,000đ – Tại ĐHCĐTN, cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt là 1.000đ/cp; tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 2.5%. Trong những năm tới, Công ty sẽ duy trì mức cổ tức tiền mặt là 800-1,000đ.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 6.3% và LNTT tăng trưởng 13.7% – HSC dự báo doanh thu thuần đạt 102,910 tỷ đồng (tăng trưởng 6.3%), LNTT đạt 3,765 tỷ đồng (tăng trưởng 13.7%) và LNST đạt 2,993 tỷ đồng (tăng trưởng 15.2%).

  • Lượng khách luân chuyển (RPK) là 40.5 tỷ khách.km (tăng 11.3%) với lượng hành khách chuyên chở là 23.3 triệu lượt khách, tăng 6.0% gồm 13.6 triệu lượt khách nội địa (tăng 4.0%) và 9.6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 9.0%).
  • Tuy nhiên HSC dự báo doanh thu bình quân/RPK giảm 5.5% do chi phí nhiên liệu giảm và cạnh tranh gia tăng.
  • Lượng ghế luân chuyển (ASK) là 48.8 tỷ (tăng 9.2%).
  • Lợi nhuận gộp tăng trưởng 14.6% đạt 14,050 tỷ đồng trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 12.7% lên 13.7% chủ yếu do giá nhiên liệu giảm 3.4% và công tác quản lý chi phí tốt hơn.
  • HSC dự báo lỗ tài chính thuần giảm xuống 2,382 tỷ đồng từ 2,515 tỷ đồng trong năm ngoái nhờ vay nợ bằng USD và thuê tài chính giảm.
  • Tiếp đó, HSC dự báo chi phí bán hang & quản lý tăng 12.4% so với năm 2018 lê 8,295 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu dự báo tăng lên 8.1% từ 7.6% trong năm 2018. Chi phí này tăng chủ yếu do chi phí nhân công (cho phi công và kỹ sư) tăng.

Tóm lại trong mô hình của mình, HSC dự báo EBITDAR đạt 22,716 tỷ đồng (tăng trưởng 11.5%) và EBITDA đạt 10,926 tỷ đồng (tăng trưởng 10.3%); EV/EBITDAR là 3.5 lần và EV/EBITDA là 7.3 lần dựa trên thị giá hiện tại là 39,150đ. HSC dự báo LNTT và LNST lần lượt đạt 3,765 tỷ đồng (tăng trưởng 15.2%) và 2,993 tỷ đồng (tăng trưởng 15.2%). Theo đó, EPS là 1,899đ, tương đương P/E dự phóng là 20.6 lần. EPS dự phóng cho mảng kinh doanh chủ chốt là 2,208, tương đương P/E dự phóng là 17.7 lần.

Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên trong nước mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Mỹ trong thời gian sắp tới – Tại Đại hội, Công ty cho biết quá trình chuẩn bị về mặt kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và triển khai các hoạt động marketing,… sẽ mất ít nhất 1-2 năm. Như đã đề cập trong báo cáo trước đó, Los Angeles và San Francisco sẽ là hai điểm đến đầu tiên tại thị trường Mỹ mà VNA mở đường bay thẳng. Công ty sẽ mở đường bay đến Mỹ trong năm 2020, với chỉ 1 giờ tạm dừng tại Đài Loan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để nạp nhiên liệu với hai mô hình máy bay sử dụng ban đầu là A350-900 và B787-9. Công ty cũng đặt mục tiêu mở các chặng bay thẳng đến Mỹ trong năm 2022 bằng các máy bay A350-1000 và Boeing 777x. Chặng bay thẳng Việt Nam-Mỹ có thể sẽ lỗ hoặc hòa vốn trong giai đoạn đầu do cạnh tranh ở chặng bay này là rất lớn. Do đó, công ty hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ thậm chí là trợ cấp từ phía Chính phủ. Tuy nhiên, do thiếu thông tin cụ thể về thời gian mở đường bay đầu tiên, tỷ lệ ghế lấp đầy tiềm năng, chính sách giá, … HSC chưa bao gồm khả năng lãi/lỗ từ đường bay này vào mô hình dự báo cho HVN. HSC sẽ tiếp tục cập nhập khi có thông tin cụ thể.

Kế hoạch thoái vốn của Nhà nước và mục tiêu tăng vốn – Tại Đại hội, Công ty cho biết đến năm 2020 Nhà nước sẽ thoái vốn tại HVN xuống 51.0% từ 86.2% hiện tại. Trong khi đó, Công ty cũng tìm kiếm cơ hội tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để mở rộng đội bay. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin cụ thể về kế hoạch này ở thời điểm hiện tại.

Định giá – HSC sử dụng chỉ số EV/EBITDAR là phương pháp chính để định giá HVN. HSC lựa chọn nhóm gồm 15 hãng hàng không truyền thống tại Châu Á để so sánh với HVN về khả năng sinh lời, quy mô và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Theo tổng hợp, EV/EBITDAR dự phóng 2019 bình quân của nhóm các công ty lưa chọn là 5.0 lần. Sử dụng kết quả này và áp dụng mức chiết khấu 22% cho định giá HVN với rủi ro vay nợ tài chính cao hơn và do không có công tác bảo hiểm giá nhiên liệu tăng và chênh lệch tỷ giá, EV/EBITDAR dự phóng 2019 của HVN là 3.9 lần. Theo đó, HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HVN là 45,500đ/cp. Tại mức giá hợp lý, P/E dự phóng 2019 cho mảng kinh doanh chính là 20.6 lần. Và tiềm năng tăng giá 16.4% từ thị giá hiện tại là 39,100đ/cp.

Quan điểm đầu tư – Đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HVN là 45.500đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 24.0 lần và P/E dự phóng mảng kinh doanh chính là 20.6 lần. HVN đang đi theo chiến lược mở rộng mạnh mẽ hơn nhằm lấy lại một phần thị phần đã đánh mất. Công ty cũng đang muốn sử dụng cả hình thức thuê hoạt động và bán & thuê loại để mở rộng. Chính phủ dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HVN xuống 51% từ 86.2% như hiện tại bằng cách thoái vốn hoặc phát hành cổ phiếu mới trong giai đoạn 2019-2020. Đồng thời, trong dài hạn hơn, công ty tỏ ra tham vọng với mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trong 2 năm tới và sẽ là hãng hàng không số 2 tại ASEAN trong 5 năm (chỉ sau Singapore Airlines). Những động thái này giúp củng cố hình ảnh là hãng hàng không hàng đầu của HVN đối với cả hành khách quốc tế và trong nước.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323