SELECT MENU

Lợi nhuận khác và lợi nhuận trước thuế dưới góc nhìn của Buffett

Lượt xem: 730 - Ngày:

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về các khoản mục tiếp theo sau các phí chi phí ở các bài trước trong báo cáo kết quả kinh doanh. Ở bài hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về lãi (lỗ) do thanh lý tài sản và kết quả từ các hoạt động khác.

Lãi lỗ do thanh lý tài sản

Khi công ty bán đi một tài sản (không phải là hàng tồn kho), thì lợi nhuận hoặc tổn thất thu được từ giao dịch này được ghi nhận ở mục Lãi (lỗ) do thanh lý tài sản. Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa số tiền thu được thực tế và giá trị sổ sách. Giả sử công ty đã mua một tòa nhà với giá một triệu USD, sau khi khấu hao còn 500.000 USD thì bán nó đi với giá 800.000 USD. Khi đó công ty sẽ ghi nhận khoản lời 300.000 USD cho việc bán tài sản này. Tương tự, nếu tòa nhà được bán với giá 400.000 USD, coongty sẽ ghi nhận khoảng lỗ 100.000 USD.

Đối với mục “Kết quả từ hoạt động khác” cũng vậy. Đây là mục ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí không thuộc hoạt động kinh doanh, mang tính bất thường, và không thường xuyên được chi ra và thu vào trên báo cáo kết quả hoạt độn kinh doanh. Các khoản này sẽ bao gồm tiền thanh lý tài sản cổ định, ví dụ như đất đai, nhà xưởng và thiết bị. Cùng thuộc mục này còn có các hợp đồng bản quyền và bán bằng sáng chế, nếu chúng được xếp loại nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông thường.

Đôi khi sự kiện không lặp lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng. Vì đây là những sự kiện không lặp lại nên Warren tin rằng chúng nên được tách ra khỏi phép tính lợi nhuận thuần của công ty trong việc xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không.

Lợi nhuận trước thuế: con số mà Warren sử dụng

Thu nhập trước thuế

Thu nhập trước thuế là thu nhập của một công ty sau khi khấu trừ tất cả chi phí, nhưng trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây cũng là con số mà Warren sử dụng để tính toán lợi nhuận có được khi mua toàn bộ doanh nghiệp, hoặc khi mua một phần công ty thông qua việc mua cổ phiếu trên thị trường mở.

Ngoại trừ các khoản đầu tư được miễn thuế, tất cả lợi nhuận từ đầu tư đều được chào bán trên cơ sở trước thuế. Và vì tất cả các khoản đầu tư này cạnh tranh với nhau, người ta dễ dàng cho rằng nó có các điều khoản như nhau.

Khi Warren mua trái phiếu miễn thuế của Hệ thống cung cấp năng lượng công cộng Washington (WPPSS) trị giá 139 triệu USD, khoản đầu tư mang đến cho ông 22.7 triệu USD lợi nhuận phi thuế trong một năm, ông đã lập luận rằng một khoản thu nhập sau thuế 22 triệu USD cũng tương đương với khoản lợi nhuận trước thuế 45 triệu USD. Để mua được một doanh nghiệp có thể có lợi nhuận trước thuế 45 triệu USD, ông cần bỏ qua từ 250 triệu tới 300 triệu USD. Vì vậy, ông xem các trái phiếu WPPSS như một khoản đầu tư mà ông được mua giảm giá 50%, nếu so với giá trị của các doanh nghiệp khác cũng đang được chào án có điều kiện kinh tế tương tự.

Warren đã luôn thảo luận về các khoản lợi nhuận của công ty theo điều khoản trước thuế. Điều này cho phép ông so sánh một doanh nghiệp hoặc một khoản đầu tư mới với các khoản đầu tư khác. Đó cũng là một trong những khám phá quan trọng của ông, rằng một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thất ự là một dạng “trái phiếu mang dặc điểm của cổ phiếu – equity bond”, có coupon hay tiền lãi mở rộng.

Nguồn: Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323