SELECT MENU

Giới thiệu phương pháp giao dịch đa khung thời gian

Lượt xem: 1089 - Ngày:

Một trong những chiến lược giao dịch thành công nhất và hiệu quả nhất để giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính là sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian. Phương pháp này được xếp vào nhóm theo sau xu hướng và do đó trở nên sinh lợi khi thị trường có xu hướng nhưng cần tránh các thị trường chuyển động đi ngang vì các chuyển động răng cưa có thể gây nên thua lỗ.

Alexander Elder: Nguồn Internet

Phương pháp giao dịch đa khung thời gian được trình bày trong bài này phần lớn dựa trên phương pháp luận Ba khung thời gian của Dr.Alexander Elder. Elder đã giải thích lý do của phương pháp độc đáo và hữu dụng này trong phần “kinh nghiệm thực tiễn”. Phương pháp đa khung thời gian được mô tả ở đây tuần theo khái niệm cơ bản của Ba khung thời gian nhưng có một số điều chỉnh kỹ thuật nhỏ.

Nguyên tắc chính đằng sau phương pháp đa khung thời gian là một nhà giao dịch thành công cần quan sát thị trường từ các góc nhìn khác nhau để hiểu và ứng dụng các thành phần chiến lược quan trọng gồm (1) xu hướng, (2) mức thoái lui và (3) điểm tham gia giao dịch. Mục tiêu chính của giao dịch đa khung thời gian là tham gia vào một xu hướng mạnh các thời điểm và mức giá thích hợp nhất. Điều này là sau khi sự điều chỉnh ngược xu hướng kết thúc và gái sau đó quay trở lại hướng đi của xu hướng chính.

Quy trình thực hiện một chiến lược giao dịch đa khung thời gian hiệu quả bắt đầu từ lựa chọn bao nhiêu khung thời gian được sử dụng. Ba khung thời gian có lẽ là sự lựa chọn tốt để tiến hành chiến lược này. Cách tốt nhất để lựa chọn là đầu tiên phải xác định khung thời gian được ưa thích và đánh dấu nó là khung thời gian trung hạn. Ví dụ, nếu một người thường giao dịch trên đồ thị giờ (60 phút), người này sẽ xác định đây là khung thời gian trung hạn.

Để có khung thời gian dài nhất, lấy khung thời gian trung hạn và nhân với từ 4 đến 6. Các thừa số khác nhau tạo nên sự linh hoạt cho các nhà giao dịch để lựa chọn khung thời gian tốt nhất. Ví dụ, một nhà giao dịch trên đồ thị 1 giờ có thể nhân với 4 để xác định đồ thị 4 giờ (240 phút) là khung thời gian dài nhất.

Tương tự, để xác định khung thời gian ngắn nhất, đơn giản bằng cách lấy khung thời gian trung hạn va fchia cho từ 4 đến 6. Quay trở lại ví dụ nhà giao dịch sử dụng đồ thị 1 giờ, nhà giao dịch này có thể chia đồ thị 1 giờ (60 phút) cho 6 để xác định đồ thị 10 phút là khung thời gian nhỏ nhất.

Một khi ba khung thời gian được xác định chúng ta có thể bắt đầu ứng dụng phương pháp này. Khung thời gian dài nhất thể hiện yếu tố xu hướng của chiến lược. Chức năng duy nhất của khung thời gian này là xác định xu hướng chính của thị trường – nghĩa là thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay không có xu hướng quyết định. Nếu một thị trường được xác định là không có xu hướng, nên quyết định hạn chế giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó. Nếu thị trường được xác định là có xu hướng tăng, chỉ nên thực hiện vị thế mua. Ngược lại, nếu thị trường được xác định là có xu hướng giảm, chỉ nên thực hiện vị thế bán khống.

Xu hướng có thể dần được xác định thông qua một số phương pháp chủ quan và khách quan. Một trong những phương pháp chủ quan là vẽ đường xu hướng động đơn giản – chính là đường chống đỡ hướng lên và đường kháng cự hướng xuống. Nếu một đường xu hướng liên kết chính xác các điểm đáy cao hơn trong một xu hướng tăng và các đỉnh thấp hơn trong một xu hướng giảm, nhiều khả năng đây là một đường xu hướng đúng. Nếu không, nên tránh giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó.

Ngoài ra, đối với nhiều phương pháp khách quan, nếu tất cả các đường trung bình di động mũ theo nhiều khoảng thời gian (chẳng hạn như là các khoảng thời gian 10, 20, 30, 50 và 100, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào mà các nhà giao dịch muốn) là trật tự hợp lý đối với một xu hướng tăng) đường trung bình di động ngắn hơn nằm ở phía trên và đường trung bình di động dài hạn nằm ở phía dưới), giá có thể đượ xem là ở trong xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, nếu tất cả các đường trung bình di động nằm đúng theo trật tự hợp lý cho một xu hướng giảm (đường trung bình di động ngắn hơn nằm ở phía dưới và đường trung bình di động dài hơn nằm ở phía trên), giá có thể được xem là nằm trong xu hướng giảm giá dài hạn. Bất cứ khi nào các đường trung bình di động không nằm đúng theo trật tự hợp lý, thị trường là không có xu hướng. Trong trường hợp này, cần tránh tham gia giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó.

Ngoài ra, đối với nhiều phương pháp khách quan, nếu tất cả các đường trung bình di động mũ theo nhiều khoản thời gian là trật tự hợp lý đối với một xu hướng tăng (đường trung bình di động ngắn hơn nằm ở phía trên và đường trung bình di động dài hơn nằm ở phía dưới), giá có thể được xem là ở trong xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, nếu tất cả đường trung bình di động nằm đúng theo trật tự hợp lý cho một xu hướng giảm (đường trung bình di động ngắn hơn nằm ở phía dưới và đường trung bình di động dài hơn nằm ở phía trên), giá có thể được xem là nằm trong xu hướng giảm giá dài hạn. Bất cứ khi nào các đường trung bình di động không nằm đúng theo trật tự hợp lý, thị trường là không có xu hướng. Trong trường hợp này, cần tránh tham gia giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó.

Một khi xác định sự tồn tại và hướng đi của xu hướng trong khung thời gian dài hạn nhất, sau đó chúng ta chuyển sang quan sát khung thời gian trung hạn. Khung thời gian này thể hiện chiến lược khi thị trường thoái lui hoặc điều chỉnh. Một đáy điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng hoặc một đỉnh hồi phục nhỏ trong xu hướng giảm là vị trí lý tưởng để có những vị thế giao dịch an toàn và thành công.

Trong trường hợp này, chỉ báo dao động nên được ứng dụng. Các chỉ báo dao động giúp xác nhận vùng mua quá mức và bán quá mức cũng như cho biết xung lượng của giá. Có vô số chỉ báo dao động cho các nhà giao dịch sử dụng, nhưng chỉ một số ít chỉ báo đực ứng dụng rộng rãi. Những chỉ báo này bao gồm chỉ báo RSI, chỉ báo stochastics, chỉ báo ROC (rate of change), chỉ báo CCI (commodity channel index), chỉ báo Williams %R và một số loại chỉ báo khác.

Minh họa các chỉ báo

Một nhà giao dịch sử dụng phương pháp đa khung thời gian sẽ quan sát khung thời gian trung hạn nhằm tìm kiếm sự kết thúc của các đợt điều chỉnh trong xu hướng dài hạn. Phương pháp nhằm xác định sự kiến thúc của các đợt điều chỉnh là ứng dụng các chỉ báo dao động bằng cách quan sát chỉ báo dao động nằm trong vùng được xác định là mua quá mức và bán quá mức hoặc nằm ở giữa hai vùng nói trên. Ví dụ, khi sử dụng chi báo Stochastics Oscillator, nếu chỉ báo này di chuyển xuống dưới vùng mua quá mức (cắt xuống dưới 80) sẽ là tín hiệu bán (bán khống) trong xu hướng giảm dài hạn, ngược lại, nếu chỉ báo này di chuyển lên trên từ vùng bán quá mức (cắt lên trên 20) sẽ là tín hiệu mua trong xu hướng tăng dài hạn.

Một khi khung thời gian dài nhất đang cho thấy sự tồn tại của xu hướng chính và khung thời gian trung hạn đang cảnh báo rằng giá đang trong quá trình quay trở lại xu hướng chính sau một điều chỉnh nhỏ, bước cuối cùng là chuyển sang phân tích khung thời gian ngắn nhất.

Mục đích quan trọng của khung thời gian ngắn nhất là tìm kiếm điểm tham gia thị trường tốt nhất có thể. Điều này được thực hiện cùng với chiến lược dừng mở vị thế động. Vào lúc này, khi đang ở trong quá trình giao dịch đa khung thời gian, nhà giao dịch tin rằng xu hướng đang thực sự diễn ra và mọi giao dịch sẽ được thực hiện theo hướng đi của xu hướng chính. Nhà giao dịch cũng biết rằng đợt điều chỉnh ngược xu hướng chính đã kết thúc và giá đang trong quá trình hồi phục trở lại theo xu hướng chính.

Bước cuối cùng trước khi thực hiện giao dịch là lập kế hoạch mở vị thế. Bằng cách sử dụng phương pháp dừng mở vị thế động, nhà giao dịch sáng suốt chờ đợi mức giá thích hợp hơn là đua lệnh theo thị trường.

Một chiến lược dừng mở vị thế động khi ứng dụng giao dịch đa khung thời gian là chiến lược tham gia giao dịch theo điểm phá vỡ theo hướng đi của xu hướng chính. Đây là điểm tham gia giao dịch động bởi vì mức giá phá vỡ để tham gia giao dịch sẽ di chuyển dần đến mức giá tốt hơn nếu giao dịch không được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp của bên mua, “mức giá động tốt hơn” chính là các mức giá động thấp hơn. Trong trường hợp của bên bán, “mức giá động tốt hơn” chính là các mức giá động cao hơn.

Ví dụ, để thực hiện chiến lược dừng mở vị thế động trong xu hướng tăng, nhà giao dịch vừa xác định tín hiệu mua trên hai khung thời gian dài hơn sẽ lên kế hoạch quan sát khung thời gian ngắn nhất nhằm tham gia vào thị trường nếu điểm phá vỡ hướng lên nằm phía trên đỉnh của hình thanh trước đó. Nếu giá đóng cửa hình thanh hiện tại không phá vỡ đỉnh của hình thanh trước đó, mức giá phá vỡ của hình thanh kế tiếp phải thấp hơn hình thanh hiện tại. Nếu hình thanh kế tiếp cũng không tạo nên điểm phá vỡ, mức giá phá vỡ tiếp tục lại được hạ xuống thấp hơn ở hình thanh sau đó. Đảo ngược quy trình này cho trường hợp giao dịch bán khống.

Quy trình thiết lập mức giá mở vị thế tại các mức giá tốt hơn cho phép nhà giao dịch đứng ngoài thị trường khi xung lượng giá chưa mạnh nhất. Việc thiết lập lại mức giá mở vị thế theo điểm phá vỡ được tiếp tục cho đến khi xuất hiện điểm phá vỡ theo hướng đi của xu hướng chính hoặc lệnh giao dịch đơn giản là trở nên không còn giá trị. Trường hợp này có thể xảy ra nếu không chú ý phân tích tín hiệu ban đầu của hai khung thời gian lớn hơn.

Trong quá trình phân tích sử dụng phương pháp đa khung thời gian, nhà giao dịch có nhiều cơ hội để lọc và loại bỏ những giao dịch không đáp ứng điều kiện của phương pháp đa khung thời gian. Nhưng một khi đã mở vị thế theo phương pháp này, vị thế này có xác suất cao trở thành một giao dịch thành công.

Nguồn: Những công cụ thiết yếu trong PTKT.

Ngoài ra tùy tình hình thị trường trong tuần chúng tôi sẽ có khuyến nghị bổ sung cụ thể cho NĐT. NĐT quan tâm tới các mã cổ phiếu khác hoặc muốn nhận được tư vấn cổ phiếu của Đầu tư Phát Đạt với các mốc giá mua, giá mục tiêu, cắt lỗ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua SĐT 0916 766 323 hoặc TẠI ĐÂY để được hỗ trợ. Chúc anh chị sẽ có tuần làm việc và giao dịch hiệu quả!

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323