SELECT MENU

Giới thiệu FCFE – Free Cash Flow to Equity

Lượt xem: 3443 - Ngày:

Các con số về dòng tiền rất quan trọng trong việc phân tích cơ bản cổ phiếu. Chúng không chỉ cho biết về tình hình làm ăn thực tế của doanh nghiệp mà còn là các biến số trong các mô hình định giá cổ phiếu như DCF. Trong bài hôm nay và bài tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư về FCFE và FCFF là hai loại dòng tiền được sử dụng phổ biến tron giới phân tích cơ bản. Bài hôm nay sẽ là về FCFE hay dòng tiền chủ sở hữu.

FCFE viết tắt của Free Cash Flow to Equity, nó đo lường bao nhiêu tiền mặt được chuyển về cho chủ sở hữu sau khi đã trừ đi các khoản chi phí, tái đầu tư, nợ phải trả. FCFE là thước đo sử dụng vốn cổ phần. Nó được tính theo công thức sau:

FCFE = Thu nhập ròng – Chi phí vốn cố định ròng – Thay đổi vốn lưu động ròng + nợ mới – chi trả nợ gốc.

Dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu FCFE thường được sử dụng bởi những nhà phân tích khi xác định giá trị thực của một công ty. Phương pháp này ngày càng trở nên rộng rãi thay cho phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM), đặc biệt nếu doanh nghiệp ta đang định giá không có quá khứ chi trả cổ tức. Mặc dù FCFE có thể tính toán số tiền có sẵn do các cổ đông, nhưng nó không nhất thiết là phải tương đương với số tiền doanh nghiệp trả cho cổ đông.

Các thành phần của FCFE

Đặc biệt, dòng tiền tự do cho chủ sở hữu bao gồm thu nhập ròng, vốn đầu tư, vốn lưu động và nợ.

Thu nhập ròng sẽ được tìm thấy trong báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Vốn đầu tư nằm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nó được liệt kê trong mục Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư.

Vốn lưu động được tìm thấy trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ tuy nhiên nó ở trong phần Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn trong vốn lưu động thể hiện sự chênh lệch giữa những tài sản hiện tại của doanh nghiệp và nợ phải trả. Vốn lưu động ròng là những loại vốn ngắn hạn có thể cung cấp ngay lập tức cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nợ vay ròng được tìm thấy tron báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ở phần Lưu chuyển tiền tệ từ tài chính của doanh nghiệp.

Có một điều quan trọng cần nhớ là chi phí lãi vay thường đã được tính trong Thu nhập ròng cho nên chúng ta không cần cho biến số này vào khi tính FCFE nữa.

Định giá sử dụng FCFE

FCFE có thể sử dụng trong rất nhiều mô hình định giá, tuy nhiên trong bài hôm nay chúng tôi sẽ ví dụ ứng dụng FCFE trong mô hình tăng trưởng Gordon. Chúng ta sẽ sử dụng FCFE để tính toán giá trị của vốn chủ sở hữu:
Giá trị vốn chủ sở hữu V equity = FCFE / (r – g)

Với V equity là giá trị của cổ phiếu hôm nay

FCFE = FCFE kì vọng cho năm sau

r = chi phí vốn cổ phần của doanh nghiệp

g = tỉ lệ tăng trưởng FCFE của doanh nghiệp

Mô hình này được sử dụng để tìm giá trị của vốn của sở hữu công ty, và nó chỉ thích hợp nếu chi phí vốn không quá lớn hơn nếu so với khấu hao và hệ số beta của cổ phiếu gần 1 hoặc dưới 1.

Cách để diễn tả sau khi tính được FCFE

Những nhà phân tích còn sử dụng FCFE để xác định nếu việc thanh toán cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu được đáp ứng bằng dòng tiền tự do của doanh nghiệp hoặc một số dạng tài chính khác. Nhà đầu tư muốn nhìn thấy việc chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu được hoàn toàn tài trợ bằng FCFE. Nếu FCFE nhỏ hơn lượng tiền chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu chứng tỏ công ty đang tài trợ cho những nhu cầu đó bằng nợ hoặc bằng vốn hiện có hoặc phát hành chứng khoán mới để huy động vốn. Vốn hiện có thường là lợi nhuận giữ lại của những kì trước. Nhà đầu tư không thích điều này kể cả khi lãi suất ở mức thấp. Một số nhà phân tích cho rằng việc mượn tiền để đáp ứng cho việc mua lại cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang ở mức thấp là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên điều này chỉ tích cực trong trường hợp giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Nếu công ty trả cổ tức ít hơn so với FCFE doanh nghiệp đang sử dụng tiền thừa tạo ra trong năm để đầu tư vào tài sản khác hoặc cất trữ tiền mặt để sử dụng về sau.

Tóm lại, nếu số tiền được chi ra để mua lại cổ phiếu hoặc trả cổ tức xấp xỉ FCFE chứng tỏ doanh nghiệp đang trả lại cho chủ sở hữu tất cả những gì thuộc về họ. Mong rằng những chia sẻ này về FCFE sẽ giúp nhà đầu tư biết thêm mọt cách để tiếp cận doanh nghiệp theo hướng phân tích dòng tiền.

Nguồn: investopedia

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323