SELECT MENU

Đánh giá KQKD quý I/2019 và định giá cơ bản HPG

Lượt xem: 431 - Ngày:

HPG đã công bố KQKD Q1 tóm tắt vào ngày hôm nay với doanh thu thuần đạt 15,180 tỷ đồng (tăng 15.3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1,810 tỷ đồng (giảm 18.6% so với cùng kỳ) – Kết quả thực hiện Q1 cao hơn 6.5% so với ước tính 1,700 tỷ đồng LNST đưa ra tại ĐHCĐTN vào ngày 29/3. Theo đó, Công ty đã hoàn thành được 21.7% kế hoạch doanh thu thuần và 27% kế hoạch LNST cả năm. Các thông tin đáng quan tâm về kết quả kinh doanh và định giá cơ bản HPG, Đầu Tư Phát Đạt xin gửi tới các anh chị bài viết này.

Ảnh: Nguồn Hòa Phát

Mảng thép xây dựng

–     Trong Q1 năm nay, Công ty tiêu thụ được 696,833 tấn thép xây dựng (tăng 28.7% so với cùng kỳ) và nâng thị phần từ 23.8% năm 2018 lên 25.7%.

–     Điều đáng chú ý là sản lượng thép xây dựng tiêu thụ tại thị trường miền Nam tăng đáng kể lên 85,946 tấn (tăng 123.5% so với cùng kỳ) và sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Trung cũng tăng mạnh 87.8% so với cùng kỳ lên 94,665 tấn. Nhờ có thêm công suất từ nhà máy Dung Quất, HPG hiện có tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường miền Nam và miền Trung, là những thị trường bị tụt lại năm ngoái do HPG thiếu công suất trong năm 2018. Theo đó, sản lượng tiêu thụ tại sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Nam và miền Trung lần lượt chiếm 12.3% và 13.6% tổng sản lượng tiêu thụ trong Q1 năm nay; tăng từ mức 7.1% và 9.3% trong Q1 năm ngoái.

–     Sản lượng xuất khẩu tăng 5.7% so với cùng kỳ lên 77,185 tấn, trong đó có 45,000 tấn xuất khẩu sang Campuchia.

–     Giá bán bình quân ước tính là 12.6 triệu đồng/tấn (giảm 2.6% so với cùng kỳ) do Công ty đã và đang thực hiện chính sách giá thấp dành cho khách hàng từ tháng 12 năm ngoái.

–     Giá bán bình quân hiện nay chỉ tăng khoảng 2.4% trong thời gian gần đây lên 12.9 triệu đồng/tấn (tăng 7.5% so với đầu năm).

Các sản phẩm thép khác

–     Công ty tiêu thụ được 172,000 tấn ống thép (tăng 16.1% so với cùng kỳ) với thị phần tăng từ 27.5% năm ngoái lên 31%.

–     Mảng tôn mạ cũng cho thấy những tín hiệu khả quan hơn từ thị trường.

–     Sản phẩm thép rút dây cũng đạt kết quả khả quan với sản lượng tiêu thụ tăng 71% so với cùng kỳ với 1/2 sản lượng được xuất khẩu sang Mỹ, Canada và Hàn Quốc.

–     Vào giữa tháng 3 năm nay, Công ty đã đưa ra thị trường một số sản phẩm thép dự ứng lực, thép PC được sản xuất tại nhà máy Dung Quất.

LNST giảm 18.6% so với cùng kỳ chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm cộng với lợi nhuận từ BĐS giảm 75%.

–     Tỷ suất lợi nhuận mảng thép giảm do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chẳng hạn như giá than cốc (chiếm 28% chi phí sản xuất) và quặng sắt (chiếm khoảng 37% chi phí sản xuất) đã tăng khoảng 15%.

–     Trong kỳ, Công ty đã hạch toán 50 tỷ đồng LNST từ một dự án BĐS nhỏ là Nguyễn Đức Cảnh. HSC thấy trong Q1 năm ngoái, Công ty đã hạch toán 200 tỷ đồng từ dự án Mandarin Garden 2.

–     Nếu không tính lợi nhuận từ BĐS, thì LNST từ hoạt động kinh doanh chính trong Q1 là 1.760 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ) từ 2.022 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái.

–     Theo đó Công ty đã hoàn thành được 21.7% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch LNST đề ra cho cả năm.

Cho năm 2019, HSC duy trì dự báo LNST tăng trưởng 4.4%; một phần nhờ đóng góp từ nhà máy Dung Quất – HSC dự báo doanh thu thuần đạt 70,570 tỷ đồng (tăng trưởng 26.4%) và LNST đạt 8,981 tỷ đồng (tăng trưởng 4.4%). Các giả định chính của HSC gồm:

  • Doanh thu từ thép đạt 60,286 tỷ đồng (tăng 29.9%) nhờ: (1) sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 42.3% đạt 3.38 triệu tấn; (2) sản lượng ống thép cũng tăng 10% đạt 719,290 tấn và (3) sản lượng tiêu thụ tôn mạ tăng 9.5% đạt 150.000 tấn.
  • HSC giả định giá bán bình quân thép xây dựng sẽ giảm 8.5% còn 12.03 triệu đồng/tấn.
  • HSC dự báo doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi là 5,515 tỷ đồng (tăng trưởng 20%).
  • HSC dự báo doanh thu từ BĐS sẽ đạt khoảng 1,386 tỷ đồng, giảm 16.2% do nguồn đóng góp chính là dự án Mandarin Garden 2 đã được hạch toán trong năm 2018. Công ty sẽ hạch toán một phần doanh thu từ dự án BĐS mới tại 70 Nguyễn Đức Cảnh.
  • Trong khi đó HSC dự báo các mảng kinh doanh nhỏ khác tăng trưởng doanh thu 7%.
  • Lợi nhuận gộp dự báo là 12.3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 5.4%) với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 17.4% (năm 2018 là 20.9%). Công ty sẽ bắt đầu ghi nhận phần chi phí khấu hao của dự án Dung Quất kể từ Q4 năm 2019 trong khi nhà máy tôn, năm 2019 sẽ là năm đầu tiên ghi nhận toàn bộ cả năm chi phí khấu hao.
  • HSC dự báo lỗ tài chính thuần tăng lên 802.1 tỷ đồng từ 477.9 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng 71.5%. HSC cũng dự báo HPG sẽ ghi nhận một phần chi phí lãi vay không được vốn hóa vào Q4 năm 2019.
  • HSC cũng dự báo chi phí quản lý và bán hàng tăng 23.4% là 1,383 tỷ đồng do HSC dự kiến tỷ trong chi phí quản lý & bán hàng/ doanh thu sẽ là 2%.

Theo đó, HSC dự báo LNTT và LNST năm 2019 lần lượt là 10,115 tỷ đồng (tăng trưởng 0.4%) và 8,981 tỷ đồng (tăng trưởng 4.4%). EPS dự phóng 2019 là 4,080đ, P/E dự phóng là 8.2 lần.

Trong năm 2020, HSC dự báo Công ty sẽ tăng trưởng LNST 17.3% nhờ đóng góp lớn hơn từ nhà máy Dung Quất – Cụ thể, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 92,321 tỷ đồng (tăng trưởng 30.8%) và LNST đạt 10,534 tỷ đồng (tăng trưởng 17.3%).

Theo đó, HSC dự báo LNTT và LNST cho năm 2020 lần lượt là 11,684 tỷ đồng (tăng trưởng 15.5%) và 10,534 tỷ đồng (tăng trưởng 17.3%). EPS dự phóng 2020 là 4,786đ, tương đương P/E dự phóng là 6.9 lần.

Cho giai đoạn 2019-2022, HSC dự báo doanh thu thuần sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình năm là 21.4% và LNST là 17.9%. Động lực tăng trưởng chính sẽ là các sản phẩm mới, gồm thép dài chất lượng cao, thép dự ứng lực thanh PC và HRC (tất cả đều sản xuất tại nhà máy Dung Quất).

–     HSC dự báo sản lượng tiêu thụ thép xây dựng sẽ tăng trung bình năm là 15.0% trong giai đoạn này. –     HSC cũng dự báo nhà máy HRC sẽ hoạt động tối đa công suất, là 2 triệu tấn HRC vào năm 2022 và bắt đầu đóng góp doanh thu lợi nhuận từ năm 2020.

–     Về sản lượng tiêu thụ tôn, HSC dự báo sẽ tăng trung bình năm là 38.7% trong giai đoạn này và sẽ đạt 400,000 tấn vào năm 2022.

–     Về ống thép, HSC dự báo tiêu thụ sản phẩm này sẽ duy trì tăng trung bình năm là 9%.

–     HSC cũng dự báo giá bán bình quân các sản phẩm thép sẽ tăng trung bình năm là 5% trong giai đọan này.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống 17.4% trong năm 2019 và 15.7% trong năm 2020 do chi phí khấu hao tăng trong khi đó nhà máy Dung Quất vẫn hoạt động với công suất thấp do đến đầu năm 2020 toàn bộ quá trình đầu tư mới hoàn tất. Từ năm 2021 trở đi, HSC tin rằng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ ổn định ở mức 15.4%.

Kết luận đầu tư – Lặp lại khuyến nghị Mua vào. HSC dự báo giá trị hợp lý năm 2019 của HPG là 40,800đ, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 10 lần. Mặc dù lợi nhuận gần như đi ngang trong năm nay (chỉ tăng trưởng 4.4%), HSC tiếp tục coi HPG là đối tượng hưởng lợi chính từ (1) việc mở rộng trong quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng tối đối với các sản phẩm thép mới; (2) Chiến lược thay thế nhập khẩu của HPG đặc biệt là các sản phẩm thép dẹt và (3) quá trình tái cơ cấu ngành tiếp tục diễn ra với HPG vẫn là nhà sản xuất có quy mô lớn nhất với mức chi phí sản xuất thấp nhất.

HPG đã thành công duy trì lợi thế của mình thông qua chiến lược mở rộng công suất liên tục, cho phép công ty hiện đại hóa các cơ sở sản xuất và duy trì lợi thế về quy mô, từ đó giúp công ty tiết kiệm chi phí đáng kể. Công ty cũng sở hữu hệ chuỗi giá trị toàn diện. Sản phẩm thép dài chất lượng cao và thép dự ứng lực chất lượng cao hướng tới thay thế cho xuất khẩu sẽ là động lực cho HPG trong dài hạn. Đồng thời, cơ sở sản xuất HRC của công ty sẽ giúp giảm nhu cầu nhập khẩu HRC. Tiếp đó, ưu đãi thuế dành cho Khu kinh tế Dung Quất sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng LNST và bù đắp phần nào cho sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận.

Nguồn: HSC

NĐT có bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình ĐTCK có thể liên hệ để được tư vấn tại đây

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323